Pytanie, które zadaję sobie niemal każdego dnia, to:
"Czy robię najważniejszą rzecz, jaką mogę robić?"
Jeśli nie czuję, że pracuję nad czymś naprawdę ważnym,
nie czuję się dobrze z takim sposobem spędzania czasu.

Mark Zuckenberg

 70078 895b2748586f402c987a0d9b7e185221 1542670543

Coaching, to najkrócej mówiąc interaktywny proces szkolenia, który pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania i osiągnięciu zamierzonego celu. Dzięki coachingowi, jego uczestnicy ustalają bardziej konkretne cele oraz ukierunkowują swoje działania aby te cele osiągnąć. Głównym założeniem coachingu jest wzmocnienie uczestnika oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zaplanowanej przez siebie zmiany. Coaching wyklucza jakąkolwiek dyrektywność ze strony coacha –to uczestnik sam określa swój cel oraz środki, które do niego prowadzą. To indywidualna praca pozwalająca uczestnikowi rozpoznać jego umiejętności, zdolności, talenty tak, aby pełniej wykorzystał on swój potencjał. Coaching pomaga poznać samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

Jest wiele rodzajów coachingu, natomiast Ginosko może Cię wesprzeć w następujących obszarach:

  • Life coaching, tu staniesz w prawdzie wobec siebie samego w obszarach życia osobistego i relacji z innymi.
  • Coaching zawodowy, podczas którego głównym tematem jest rozwój Twojej kariery zawodowej.
  • Executive coaching, czyli obszar pracy z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw.
  • Coaching grupowy (nasz ulubiony), gdzie wykorzystując proces grupowy oraz doświadczenia uczestników wspieramy zespoły w określeniu oraz w realizacji ich celu i zadań.