Jeśli zatrudniasz ludzi tylko dlatego, że mogą wykonać daną pracę, to będą pracować dla twoich pieniędzy.
Ale jeśli zatrudnisz ludzi, którzy wierzą w to  w co ty wierzysz, będą przelewać dla ciebie pot, krew i łzy.

Simon Sinek

 

Zatrudnianie właściwych ludzi to klucz do sukcesu wielu firm. Oddając proces rekrutacyjny w ręce specjalistów mogą Państwo zajmować się główną działalnością firmy mając pewność, że przy pomocy odpowiednio dobranych narzędzi i technik rekrutacji znajdziemy odpowiedniego kandydata, który związując się na dłużej z Państwa firmą będzie dla niej źródłem wymiernych korzyści. Przeprowadzenie rekrutacji oraz wdrożenia nowego pracownika przez firmę Ginosko skutkuje udzieleniem ‘Gwarancji’, której warunki zostaną ustalone indywidualnie (zależą wprost od stanowiska, którego dotyczy rekrutacja).

Oferujemy Państwu wsparcie w zakresie:

 • Przygotowania do rekrutacji
  – Określenie profilu kandydata
  – Wybór metod, narzędzi i technik rekrutacji
  – Ustalenie kolejnych etapów i harmonogramu rekrutacji
  – Ewentualne sprawdzenie, czy wakatu nie można zapełnić rekrutacją wewnętrzną 
 • Aktywne poszukiwanie pożądanych kandydatów oraz wstępna selekcja
  – Analiza dokumentów
  – Sprawdzenie referencji (oraz opinii kandydata na rynku pracy)
 • Przeprowadzenie wstępnej rozmowy rekrutacyjnej
  – Testy kompetencyjne
  – Wytypowanie kandydatów najlepiej spełniających wymaganie profilu
 • Przeprowadzenie Assessment Center
  – Przeprowadzenie szeregu zadań, które pozwolą wyłonić najlepszych kandydatów
  – Sugerujemy, aby w tym etapie brał udział przyszły bezpośredni przełożony poszukiwanego pracownika
 • Wdrożenie nowego pracownika.