Jak długo należy oczekiwać zmiany na lepsze?
Jeśli chcesz czekać to bardzo długo.
Anonim

 


 

W dzisiejszych - jakże szybkich - czasach zmiany są konieczne w każdym przedsiębiorstwie. Wymusza je rynek, klienci i konkurencja. Jedna z filozoficznych definicji stwierdza, że życie to proces zmiany. Idąc tym torem widzimy, że bez dokonywania zmian (wdrożeń), firma przestaje się rozwijać i w konsekwencji zanika w niej życie.

Nasi konsultanci mają biznesowe doświadczenia wielu wdrożeń dlatego wiemy, które czynniki sprzyjają wprowadzeniu danej zmiany, a jakie są dla niego zagrożeniem. Przeprowadzenie i uzyskanie (po raz pierwszy w Polsce) 100% wyniku podczas audytu wdrożeniowego programu Van ProCenter czy wprowadzenie do powszechnego użycia przez pracowników innej firmy systemu CRM jest naszą najlepszą wizytówką. Uhonorowanie przez jednego z importerów tytułem Najlepszy Szef Sprzedaży jest konsekwencją wprowadzonych działań i uznaniem dla ich efektywności.